Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35671 - Wetswijzigingen ikv doorstroom basisonderwijs naar VO en systeem van toetsen

woensdag 12 mei 2021

Bij wetsvoorstel 35671 - Aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en het systeem van toetsen zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).