Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA) - 17 mei 2021

maandag 17 mei 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Besluiten bij: 29614 - Grondrechten in een pluriforme samenleving

Besluiten bij: 32735 - Mensenrechten in het buitenlands beleid

Besluiten bij: 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme

Besluiten bij: 35570 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2021

Besluiten bij: 35690 - Initiatiefnota “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

Besluiten bij: 20361 - Suriname

Besluiten bij: 29521 - Nederlandse deelname aan vredesmissies

Besluiten bij: 23530 - Verdragen in voorbereiding

Besluiten bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Besluiten bij: 35775 - Goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

Besluiten bij: 21501-02 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Overige besluiten: