Internetconsultatie over aanpassing artikel 23 Grondwet gestart

woensdag 26 mei 2021

DEN HAAG (PDC i) - De internetconsultatie i over het voorstel voor de toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs in de Grondwet is van start gegaan. Het betreft een voorontwerp van een initiatiefvoorstel van Habtamu de Hoop i (PvdA i). De internetconsultatie loopt van 26 mei 2021 tot 10 juli 2021.

De beoogde wijziging van Artikel 23 heeft betrekking op het creëren van meer gelijkheid in het onderwijs en betreft de volgende aanvullingen:

  • 1. 
    Ieder kind heeft recht op onderwijs. De wet stelt regels ter bevordering van de kansengelijkheid in het onderwijs.
  • 2. 
    Ten aanzien van het algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs stelt de wet regels ter bevordering van de gelijke kansen van kinderen, de ontplooiing van hun persoonlijkheid alsook kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Via een internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving.

Bron: Parlementaire Monitor