Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) is een Agentschap dat het Europees ruimteprogramma veilig, efficiënt, en gebruiksgeoriënteerd uit wil voeren. Het Agentschap vormt de link tussen innovatieve en competitieve sectoren die de benodigde technologische ontwikkelingen voor dit programma aandrijven en beleidsbepalende instituties als de Europese Commissie i en het Europees Ruimte Agentschap (ESA) i. Die laatste is een intergouvernementele organisatie los van de EU.

Concreet houdt de EUSPA zich bezig met het beveiligen en verder ontwikkelen van de capaciteiten en activiteiten van reeds bestaande Europese ruimteprogramma's zoals Galileo, EGNOS, GOVSATCOM en Copernicus. Daarnaast heeft het Agentschap de taak om Europese technologische sectoren verder te betrekken bij het Europese ruimteprogramma.

Het EUSPA is opgericht in 2021 door middel van Verordening (EU) nr. 696/2021 als opvolger van het Europees GNSS-agentschap. De EUSPA is het enige supranationale agentschap dat gericht is op de uitvoering van het Europees ruimtevaartprogramma.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Stad

Praag

Land

Tsjechië

Website

https://www.euspa.europa.eu/

Grondslag

Verordening (EU) 2021/696

Opgericht

2021

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Uitvoerend directeur

Rodrigo da Costa

Beleidsondersteuning

Telecommunicatiebeleid

2.

Organisatie

De EUSPA staat onder controle van een administratief bestuur dat bestaat uit leden van alle lidstaten en medewerkers van de Europese Commissie. De dagelijkse leiding ligt bij de uitvoerend directeur. Daarnaast zijn er verschillende departementen die zich bezighouden met marktontwikkelingen, veiligheid, Galileo, EGNOS, en GSMC.

3.

Bevoegdheden & missie

De ruimte is van toenemend belang voor landen in de 21e eeuw. Staten, economieën, en individuen gebruiken in toenemende mate technologieën die afhankelijk zijn van data die wordt verkregen via satellieten. Daarom is het beveiligen en uitbereiden van ruimtecapaciteiten noodzakelijk om digitale infrastructuur te versterken en technologische ontwikkelingen te ondersteunen.

Galileo

Galileo levert bijdragen aan vele toepassingen op gebieden die direct of indirect verband houden met gemeenschappelijk beleid. Het kan hierbij gaan om:

  • vervoer (mobiele positiebepaling en snelheidsmeting)
  • verzekeringen, tolheffing op autowegen, wetshandhaving (volgen van verdachten, bestrijding van criminaliteit)
  • douane en accijnzen (veldonderzoek)
  • landbouw (aanpassing van doses meststoffen of bestrijdingsmiddelen aan de staat van het veld)
  • visserij (toezicht op verplaatsing van boten)

EGNOS

EGNOS is een programma van de Europese Unie, het ESA en Eurocontrol, dat het doel heeft in een groot geografisch gebied de Amerikaanse GPS- en de Russische Glonass-signalen te versterken ten behoeve van de betrouwbaarheid. Het staat los van het programma Galileo en vormt daar een aanvulling op. EGNOS is een afkorting van European Geostationary Navigation Overlay Service.

4.

Doelstellingen

Het doel van EUSPA is om het ruimtevaartprogramma op een efficiënte manier uit te voeren, wat bij moet dragen aan de economische ontwikkeling en veiligheid van Europese lidstaten. Daarbij probeert het sectoren waarin innovatie plaatsvindt te verbinden met beleidsbepalende organisaties zoals de Europese Commissie.

5.

Nederland

Nederland ziet ruimtevaartprogramma's als een kans om innovatie te stimuleren en banen te creëren. Het heeft de afgelopen jaren dan ook steeds meer geïnvesteerd in ruimtevaarttechnologie. De doelstellingen van het Agentschap wat betreft het stimuleren van de markt voor ruimtevaarttechnologie komt dan ook overeen met de belangen van Nederland.

6.

Meer informatie