Raad Buitenlandse Zaken, 21 juni 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 21 juni 2021, 21:30.

Voornaamste resultaten

Belarus

Na een informele ontbijt­vergadering met Svjatlana Tsichanowskaja, leider van de Belarussische democratisch-gezinde krachten, heeft de Raad gesproken over de situatie in het land. Hij heeft sancties aangenomen tegen de verantwoordelijken voor de steeds ernstigere mensen­rechten­schendingen en de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld, de democratische oppositie en journalisten, en tegen degenen die achter de gedwongen en onwettige landing van een Ryanair-vlucht in Minsk van 23 mei 2021 zitten.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

We hebben vandaag het grootste sanctiepakket tegen Belarus aangenomen, waardoor 86 personen en entiteiten op de lijst komen te staan. Deze maatregelen zijn afgestemd met Canada, het VK en de VS. [...] De Europese Unie blijft bereid om een toekomstig democratisch Belarus te steunen met een economisch plan ter waarde van € 3 miljard. Ze blijft op het Loekasjenko-regime druk uitoefenen via de sancties tegen personen en entiteiten die vandaag zijn aangenomen en via de economische sancties waarover binnenkort wordt beslist.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Belarus: 4e pakket EU-sancties wegens aanhoudende repressie en gedwongen landing Ryanair-vlucht (persmededeling, 21 juni 2021)

Belarus (Wit-Rusland): gezamenlijke verklaring van Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (EDEO)

De ministers werden het ook eens over gerichte economische sancties die nu snel kunnen worden aangenomen. Eerder deze week al had de Raad hiervoor sturing gegeven.

De Raad herhaalde dat het Belarussische regime alle politieke gevangenen en personen die vastzitten omdat ze op vreedzame wijze voor hun fundamentele vrijheden zijn opgekomen, onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet vrijlaten. Er moet een einde komen aan de repressie, de verantwoordelijken moeten zich verantwoorden en er moet een heuse, inclusieve nationale dialoog met de bredere samenleving komen.

De ministers van Buitenlandse Zaken bespreken Belarus, de betrekkingen EU-Irak en de covid-situatie in Latijns-Amerika

Irak

De ministers van Buitenlandse Zaken bespraken de laatste ontwikkelingen in Irak, met name de komende verkiezingen, veiligheidskwesties, regionale stabiliteit en bilaterale afspraken.

Irak voert grote hervormingen door maar de economie en de veiligheid blijven er een probleem. Om het land bij zijn hervormingen te steunen, besloot de Raad om de Samenwerkingsraad over de Partnerschaps- en samenwerkings­overeenkomst tussen de EU en Irak op ministerieel niveau te houden vóór het einde van 2021.

De hoge vertegenwoordiger presenteerde zijn besluit om, op verzoek van de regering in Bagdad, een EU-verkiezings­waarnemings­missie naar de Iraakse verkiezingen van 10 oktober 2021 te sturen.

Tijdens een informele werklunch konden de ministers rechtstreeks in gesprek gaan met Fuad Hussein, de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken. Hij praatte zijn EU-collega’s bij over de ontwikkelingen in zijn land.

Latijns-Amerika en Caribisch gebied

De Raad sprak over Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, en focuste daarbij op de politieke en economische ontwikkelingen en de zware gevolgen van COVID-19 in de regio.

Latijns-Amerika blijft een van de wereldregio’s die qua waarden dichter bij de EU staan en voor een op multilaterale regels gebaseerde orde zijn. De EU is ook de grootste investeerder en een van de belangrijkste handelspartners van de regio.

De Raad verklaarde bereid te zijn tot samenwerking om de regio te steunen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, zowel via Team Europa als met grotere voorraden vaccins en vaccin­schenkingen. Volgens de ministers moet de regio ook financieel sterker worden gemaakt via betere handelsrelaties met de belangrijkste landen en partners, zoals Mexico, Chili en Mercosur.

Tot slot kwamen ook de probleem­gebieden in de regio aan bod, waar de politieke dialoog moet worden gesteund. Er komt een verkennende verkiezings­missie naar Venezuela om na te gaan of de omstandigheden rijp zijn om in november een waarnemings­missie toe te laten.

Actuele kwesties

De hoge vertegenwoordiger informeerde de ministers over zijn bezoek aan Libanon. Daar deelde hij aan de bevolking mee dat de EU solidair is met hen, en vroeg hij de leiders namens de EU om hun verantwoordelijkheid op te nemen met de vorming van een hervormings­gezinde regering.

In de aanloop naar de Europese Raad praatten de ministers kort over Turkije. Dit was naar aanleiding van de ontmoeting tussen de hoge vertegenwoordiger en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu.

De EU-ministers werden bijgepraat over de resultaten van de vergadering op hoog niveau die op 15 juni 2021 plaatsvond in het kader van de dialoog tussen Belgrado en Pristina. Tijdens die vergadering, de eerste die in 9 maanden op hoog niveau plaatsvond, bevestigden de partijen hun bereidheid tot volledige normalisering van de betrekkingen en spraken ze af in juli met de dialoog verder te gaan.

De Raad hield een korte bespreking over het vredesproces in het Midden-Oosten. De hoge vertegenwoordiger informeerde de ministers over zijn contacten met Yair Lapid, de nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken.

De Raad sprak daarna over de dramatische situatie in Tigray (Ethiopië), waar een humanitaire crisis zo’n 400 000 mensen een door mensen gecreëerde hongersnood injaagt en levens kost. De situatie in Ethiopië wordt een volwaardig discussiepunt op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken in juli.

De hoge vertegenwoordiger legde de gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en Rusland voor aan de Raad met het oog op een strategische bespreking in de Europese Raad later deze week.

Tot slot bespraken de ministers kort de resultaten van de Iraanse presidents­verkiezingen en de stand van de onderhandelingen in Wenen om het atoomakkoord met Iran nieuw leven in te blazen.

Diversen

De Raad nam conclusies aan over de rol van cultureel erfgoed bij vrede, democratie en duurzame ontwikkeling, en over de 3e reeks EU-sancties vanwege militaire staatsgreep en daaropvolgende repressie in Myanmar/Birma.

De rol van cultureel erfgoed bij vrede, democratie en duurzame ontwikkeling: Raad keurt conclusies goed (persmededeling, 21 juni 2021)

Myanmar/Birma: derde reeks EU-sancties vanwege militaire staatsgreep en daaropvolgende repressie

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3804

Luxemburg

21 juni 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige lijst van A-punten

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 2 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 3

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting