Farming ministers reaffirm need for a new approach to protecting honey bees

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 28 juni 2021.

De EU-ministers hebben afgesproken om met een specifiek streefcijfer te komen dat honingbijen moet beschermen tegen pesticiden.

De lidstaten baseren zich op de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), waarin een nieuwe aanpak staat om het effect van pesticiden op honing­bijen­populaties te beoordelen. Zo zou de omvang van de bijenkolonies in de EU niet meer dan 10% mogen krimpen.

De ministers waren het erover eens dat de EU meer moet doen om de honingbijen te beschermen en dat de maatregelen voor de lidstaten haalbaar moeten zijn.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) bestuiven bijen 71 van de 100 gewassoorten die 90% van alle voedsel opleveren. De bijenpopulatie is de afgelopen 2 decennia echter sterk gedaald. Het gebruik van pesticiden heeft daarin mogelijk een rol gespeeld.

De Raad heeft een belangrijke stap gezet naar een specifiek beschermdoel voor honingbijen. Bijen zijn niet alleen essentieel voor onze ecosystemen, maar door gewassen te bestuiven, dragen ze ook bij tot een duurzame toekomst voor de landbouw. We hebben er vertrouwen in dat de gedachte­wisseling tussen de ministers tot EU-brede maatregelen zal leiden om honing­bijen­populaties te beschermen tegen pesticiden.

Maria do Céu Antunes, minister van Landbouw van Portugal

Achtergrond

Volgens EU-recht mag de landbouw pesticiden alleen gebruiken als een uitgebreide risico­beoordeling aantoont dat ze de gezondheid van mens of dier niet zullen schaden en geen onaanvaardbare milieu­schade zullen veroorzaken. De huidige risico­niveaus zijn gebaseerd op het Guidance Document on Terrestrial Ecotoxicology (richtsnoer terrestrische ecotoxicologie), dat de Europese Commissie in 2002 heeft opgesteld.

De Europese Commissie heeft de EFSA in maart 2019 verzocht haar richtsnoeren over bijen van 2013 te herzien. Een meerderheid van de lidstaten geeft daarbij de voorkeur aan een risico­beoordelings­aanpak die rekening houdt met de natuurlijke variabiliteit van de grootte van de kolonies. Er werd ook voor gepleit dat nieuwe bescherm­doelen voor de omvang van kolonies haalbaar moeten zijn.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"