Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA) - 5 juli 2021

maandag 5 juli 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Besluiten bij: 29653 - Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

Besluiten bij: 23432 - Situatie in het Midden-Oosten

Besluiten bij: 21501-20 - Europese Raad

Besluiten bij: 21501-02 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Besluiten bij: 35830 V - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Besluiten bij: 35850 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2021 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35570 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2021

Besluiten bij: 23530 - Verdragen in voorbereiding

Overige besluiten: