Hoogtepunten plenaire vergadering: LGBTIQ in Hongarije, migratie, milieubeleid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 9 juli 2021.

Link naar de video: Hoogtepunten van de plenaire vergadering van juli

(Duur van de video:01:20)

EP-leden bekritiseerden nieuwe LGBTIQ-regels in Hongarije, keurden fondsen goed voor migratiemaatregelen en investeringen voor transport-, digitale en energieprojecten.

Hongarije

Het Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de recente anti-LGBTIQ🏳️‍🌈-wetgeving in Hongarije in de krachtigst mogelijke bewoordingen wordt veroordeeld en de Commissie wordt verzocht onmiddellijk actie te ondernemen

De rechtstaat

De leden van het Europees Parlement riepen de Commissie op om zo snel mogelijk de mogelijke schendingen van de beginselen van de rechtsstaat te onderzoeken die van invloed zijn op het goede beheer van EU-fondsen.

Kinderen online beschermen

Europarlementariërs hebben tijdelijke regels aangenomen waardoor online aanbiediers vrijwillige maatregelen kunnen blijven toepassen om inhoud van seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te verwijderen en te melden.

Europese regelgever voor geneesmiddelen

Het Parlement heeft zijn standpunt ingenomen over het versterken van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau voor onderhandelingen met de Raad. Het doel is om de EU te versterken om toekomstige gezondheidscrises beter te beheersen.

Migratie

Europarlementariërs keurden twee fondsen goed voor asiel- en grensbeleid, die zullen helpen de migratiestromen te beheersen, de integratie van migranten te vergemakkelijken en het grensbeheer te verbeteren.

Infrastructuur

De leden keurden het verbeterde ‘Connecting Europe Facility’-programma goed en maakten nieuwe fondsen vrij voor transport-, digitale en energieprojecten voor 2021-2027.

Visserijen

Het Parlement keurde 6,1 miljard euro goed om duurzame visserij te bevorderen en vissersgemeenschappen te beschermen.

Het milieu

De leden van het Europees Parlement hebben hun onderhandelingsstandpunt aangenomen over het Milieuactieprogramma tot 2030, dat richting zal geven aan het milieubeleid van de EU en de overgang naar een groene economie zal helpen.

Fundamentele waarden

EP-leden riepen op tot bescherming van fundamentele waarden in de EU en daarbuiten tijdens een debat over de resultaten van de Europese Raad op 24-25 juni met de voorzitter van de Raad Charles Michel en de voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen.

Sloveens voorzitterschap van de Raad

De leden van het Europees Parlement bespraken de geplande activiteiten van het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU met premier Janez Janša en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Lees meer

Ontdek het Parlement op sociale media en meer

Productinformatie

REF.: 20210701STO07549