Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35799 - Suppl. begroting Fin 2021 (kwijtschelden publieke schulden toeslagengedupeerden)

vrijdag 16 juli 2021

Bij wetsvoorstel 35799 - Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 (kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) is een eindverslag ondergebracht.