Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35594 - Afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

vrijdag 16 juli 2021

Bij wetsvoorstel 35594 - Wijziging Elektriciteitswet en Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.