Tweede Kamer publiceert eindtekst van wetsvoorstel 35866 - Wijziging begroting Financiën (Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden)

woensdag 21 juli 2021

Bij wetsvoorstel 35866 - Wijziging begroting Financiën 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden) is een eindtekst ondergebracht.