Brief commissie aan minister Slob: Reactie op uitvoering motie Van Meenen inzake aanmeldmoment zo laat mogelijk (35671, nr. 23

donderdag 23 september 2021

Bij wetsvoorstel 35671 - Aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en het systeem van toetsen is een brief ondergebracht.