Raad Concurrentievermogen (Onderzoek), 28 september 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 28 september 2021, 17:00.

Voornaamste resultaten

De ministers bespraken in Brussel de totaalaanpak van de EU voor onderzoek en innovatie en de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

De Raad keurde de conclusies over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie goed. De totaalaanpak moet de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) versterken, met de nadruk op openheid en gedeelde fundamentele waarden en beginselen.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

De conclusies van vandaag benadrukken dat de EU in haar O&I‑samenwerking met derde landen moet staan voor openheid en op regels gebaseerde multilaterale samenwerking. Samenwerking is cruciaal voor een sterkere Europese Onderzoeksruimte, en wij zijn blij dat de delegaties achter deze totaalaanpak voor onderzoek en innovatie staan.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Raad akkoord over totaalaanpak voor onderzoek en innovatie (persmededeling, 28 september 2021)

Infographic - Europese Onderzoeksruimte

Afbeelding: pictogrammen met onderzoeksdomeinen. Zie volledige infographic

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte

De ministers wisselden van gedachten over de governance en de uitvoering van de Europese Onderzoeksruimte (EOR).

Onderzoek en innovatie spelen een belangrijke rol bij het creëren van een veerkrachtige en sterke Europese Unie. Onderzoek en innovatie maken een duurzame overgang naar een groene en concurrerende economie, en dus naar een veerkrachtigere samenleving, mogelijk.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Tijdens de openbare zitting kwam de politieke erkenning van de rol van O&I aan bod. De ministers waren het erover eens dat meer erkenning zowel de veerkracht van Europa, als de digitale en groene transitie ten goede komt.

Ook spraken ze hun steun uit voor de hervorming van de EOR, die de sterke punten van overheids­instellingen, regeringen en belanghebbenden combineert, zonder hun verschillen uit het oog te verliezen. De hervorming moet zowel op nationaal als op EU‑niveau plaatsvinden.

De ministers kwamen overeen ervoor te zorgen dat internationale partners nauw bij de nieuwe EOR worden betrokken. Veel van hen pleitten echter voor nauwere samenwerking met partner­landen waarmee de band sterker is, en die vergelijkbare waarden en beginselen voor O&I kennen.

Daarnaast is volgens veel ministers een moderne, efficiënte en vereenvoudigde governance­structuur nodig, zodat de EOR‑acties een veel groter effect sorteren. Net zo belangrijk is een degelijk monitoring­systeem om de vooruitgang bij de EOR‑doelstellingen te beoordelen.

Videobeelden van het openbare debat

Achtergrondnota van het voorzitterschap

Diversen

Geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen

Het Sloveense voorzitterschap heeft de ministers bijgepraat over geïnstitutionaliseerde Europese partner­schappen. Deze partnerschappen, die onder Horizon Europa 2020 vallen, zijn essentieel voor het technologische leiderschap van de EU.

Een daarvan is het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie. Over dit belangrijke dossier zouden, zo meldde het voorzitterschap, op 28 september in de middag politieke onderhandelingen met het Europees Parlement plaatsvinden. Het voorzitterschap verwachtte hierover een definitief akkoord.

Videobeelden van het openbare debat

GenderAction‑conferentie en de verklaring van Ljubljana

Het voorzitterschap lichtte de ministers in over de (virtuele) GenderAction‑conferentie op 8 en 9 juli in Slovenië. Het Sloveense voorzitterschap presenteerde hier de verklaring van Ljubljana over gender­gelijkheid in onderzoek en innovatie.

Vanwege het belang van gendergelijkheid verzocht het voorzitterschap de delegaties om deze verklaring te onderschrijven. De verklaring benadrukt de waarde van gendergelijkheid en het belang om deze proactief te integreren in onderzoek en innovatie om zo te zorgen voor een rechtvaardige dubbele transitie, nieuwe inclusieve levenswijzen en nieuwe kansen voor banen en onderzoek voor iedereen.

Informatie van het voorzitterschap

Associatie van derde landen met Horizon Europa

De Europese Commissie gaf een toelichting op de stand van zaken van de associatie van derde landen met EU‑programma's, met name Horizon Europa. Ze gaf een overzicht van haar plannen tot het eind van het jaar en informeerde de ministers over de vooruitgang die tot nu toe is geboekt.

Informatie van de Commissie

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3813

Brussel

28 september 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting