Hoogtepunten van de plenaire vergadering: Energieprijzen, belastingonthullingen en de Noordpool

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 8 oktober 2021.

EP-leden bespraken de huidige stijging van de energieprijzen en de nieuwe onthullingen over belastingontwijking tijdens de plenaire sessie van oktober.

Link naar de video: Plenaire hoogtepunten

(Duur van de video:01:26)

Energieprijzen

Het Parlement gaf op woensdag groen licht voor de herziening van een selectie van richtlijnen voor energieprojecten om EU-financiering te krijgen om grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten duurzamer te maken. Tijdens een debat met Eurocommissaris voor energie Kadri Simson,

benadrukten de EP-leden de dringende noodzaak om kwetsbare huishoudens in de EU te steunen, nu dat we voor ongekende hoge gas- en elektriciteitsprijzen staan.

Belastingonthullingen

Later in de dag, bespraken de EP-leden de onthullingen van de Pandora Papers, die belastingontwijking en -ontduiking blootleggen, en veroordeelden ze het onvermogen van EU-regeringen om verouderde belastingwetgeving correct te hervormen.

De Noordpool

De Noordpoollanden en de internationale gemeenschap zouden de Noordpool moeten beschermen als een gebied met weinig spanningen en met constructieve samenwerking. Dat zei het Parlement tijdens een stemming op woensdag, en benadrukte het engagement van de EU voor duurzame en vreedzame ontwikkeling op de lange termijn.

Gendergerelateerd geweld en abortusrecht

Ook op woensdag, keurden EP-leden een rapport goed dat dringende maatregelen eist voor de bescherming van slachtoffers van intiem partnergeweld in voogdijzaken. Het rapport onderstreept de piek in dergelijk geweld tijdens de pandemie en de moeilijke toegang tot ondersteunende diensten en rechtsbijstand. Op donderdag keurden ze een resolutie goed die solidariteit betuigt met de vrouwen in Texas en alle anderen die verwikkeld zijn in juridische uitdagingen op het vlak van de recente abortusbeperkingen.

Verkeersveiligheid

Dankzij maatregelen voor verkeersveiligheid, inclusief een snelheidsbeperking van 30km/u in woonwijken en een nultolerantie voor rijden onder invloed, willen de EP-leden de doelstelling van nul sterfgevallen op EU-wegen behalen tegen 2050. Deze maatregelen werden in een resolutie op woensdag goedgekeurd.

EU-VS-betrekkingen

In een resolutie over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de VS, vroegen de Europarlementariërs een betere coördinatie aangaande China om spanningen te vermijden, maar pleitten ook voor strategische EU-autonomie op het vlak van defensie en economische relaties.

Cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie

Een gemeenschappelijk beleid voor cyberverdediging en aanzienlijke EU-samenwerking over cyber-bekwaamheden zijn enkele van de belangrijkste zaken voor de ontwikkeling van een betere en uitgebreid Europese Defensie-Unie, benadrukten EP-leden in een rapport dat op donderdag werd aangenomen. In een afzonderlijk verslag, eisten ze strengere veiligheidsmaatregelen wanneer kunstmatige intelligentie gebruikt wordt door de politie of aan grensovergangen, om discriminatie tegen te gaan en het recht op privacy te verzekeren.

Belarus

In een resolutie op donderdag, spoorden de leden van het Parlement de EU-landen aan om de gerichte economische sancties te verstrengen, om de voornaamste sectoren in Belarus in het vizier te houden. Ze uitten ook hun solidariteit met Litouwen, Polen en Letland, alsook andere EU-landen die getroffen worden door pogingen van het regime om migranten en vluchtelingen naar de buitengrenzen van de EU te sturen.

Meer lezen

Ontdek het Parlement op sociale media en meer

Productinformatie

REF.: 20210928STO13703