EU Court of Justice: two judges of the General Court appointed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 13 oktober 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben vandaag 2 rechters bij het Gerecht benoemd.

Krisztián Kecsmár (Hongarije) werd tot rechter bij het Gerecht benoemd na het aftreden van Zoltán Csehi, en Ion Gâlea (Roemenië) werd tot rechter bij het Gerecht benoemd na het aftreden van Octavia Spineanu‑Matei.

Hun ambtstermijn als rechter loopt van 7 oktober 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie i bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten‑generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd. Vooraf raadplegen de lidstaten een comité dat hen adviseert over de geschiktheid van de kandidaten.

Zij worden geselecteerd uit personen van wie de onafhankelijkheid buiten kijf staat. Kandidaten voor benoeming bij het Hof moeten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Kandidaten voor het Gerecht moeten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.