Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling), 19 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021, 18:30.

Voornaamste resultaten

De EU‑ministers van Ontwikkelingssamenwerking zijn bijgepraat over de EU‑respons op de ontwikkelingen in Afghanistan, Ethiopië en Sudan. Ze bespraken de gevolgen van de politieke situatie in deze landen voor de EU‑ontwikkelingshulp.

Daarna was er een informele gedachtewisseling met Samantha Power, directeur van het Amerikaans Bureau voor Internationale Ontwikkeling (United States Agency for International Development).

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Het is nu belangrijker dan ooit dat wij gezamenlijk het voortouw nemen om de ontwikkelingsproblematiek aan te pakken. We hebben afgesproken samen te werken om overal en voor iedereen een einde te maken aan de coronapandemie. We moeten voortbouwen op de resultaten van de wereldwijde top over COVID‑19 om ervoor te zorgen dat we vóór de Algemene Vergadering van de VN van volgend jaar een mondiale vaccinatiegraad van 70% halen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Tijdens de informele gedachtewisseling met Samantha Power kwam de groeiende vaccinatiekloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden aan bod.

De lidstaten stemden ermee in Chrysoula Zacharopoulou, vertegenwoordiger van de EU voor Covax en medevoorzitter van de aandeelhouders­raad van Covax, aan te wijzen als coördinator, om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren en de inspanningen op te voeren, met name in Afrika.

Voortbouwend op de gezamenlijke toezegging van de EU en de VS tijdens de top van 15 juni om de klimaatcrisis aan te pakken door de ontwikkeling van infrastructuur, werd er gesproken over concrete projecten voor nauwere samenwerking.

Daarna boog de Raad zich over waterbeheer en de uitdagingen en kansen op dit gebied. Het debat spitste zich toe op Centraal-Azië, waar waterschaarste een geopolitieke uitdaging vormt en voor instabiliteit en migratiedruk zorgt.

Waterschaarste kan andere dreigingen versterken. Daarom moet water onderdeel zijn van het buitenlands beleid van de EU. De EU zal eensgezind optreden, in partnerschap met regio's die zwaar te lijden hebben onder klimaatverandering, zoals Centraal-Azië, om de problematiek rond waterbeheer, energie en klimaatverandering aan te pakken.

Ten slotte besprak de Raad het voorgestelde Team Europa-initiatief inzake water, energie en klimaat in Centraal‑Azië, in de aanloop naar de 17e ministeriële bijeenkomst EU/Centraal-Azië in Doesjanbe (Tadzjikistan) in juni 2022.

Conclusies van de Raad

De Raad keurde conclusies goed over:

Water in diplomatie: Raad bevestigt grotere inzet van EU (pers­mededeling, 19 november 2021)

Expertise EU-overheidssector: belangrijke troef ten dienste van partnerlanden

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3828

Brussel

19 november 2021

09:00

Vooraf (documenten)

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)