Ministerie van Algemene Zaken huist in bij ministeries van EZK en LNV

donderdag 16 december 2021

DEN HAAG (PDC i) - Het ministerie van Algemene Zaken zal vanwege de renovatie van het Binnenhof tijdelijk verhuizen naar het rijksverzamelkantoor Bezuidenhoutseweg 73. In dat gebouw bevinden zich ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tot de verhuizing gerealiseerd is, blijft het ministerie op het Binnenhof, zo meldt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops i in een brief aan de Tweede Kamervoorzitter. Om zowel de renovatieplannen als de werkzaamheden van het ministerie van Algemene Zaken en de ministerraad niet te hinderen zullen geluidswerende wanden geplaatst worden.

Een tijdelijke verhuizing naar het Catshuisterrein ging eerder niet door vanwege veiligheidsoverwegingen en aanhoudende protesten van omwonenden. Nadat ook de Haagse gemeenteraad die mogelijkheid niet zag zitten, liet Knops dat plan varen.

Bron: Parlementairemonitor.nl