Wet inzake digitale markten en wet inzake digitale diensten van de EU: een toelichting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 12 januari 2022.

Link naar de video: De digitale omgeving

(Duur van de video:02:05)

Twee belangrijke wetgevingsteksten van de EU staan op het punt het digitale landschap te veranderen. Lees meer over de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten.

De kracht van digitale platforms

De afgelopen twintig jaar zijn digitale platforms een integraal onderdeel geworden van ons leven - je kan je moeilijk voorstellen iets online te doen zonder Amazon, Google of Facebook.

Hoewel de voordelen van deze transformatie duidelijk zijn, biedt de dominante positie die sommige van deze platforms verworven hebben, hun weliswaar een enorm voordeel ten opzichte van concurrenten, maar ook de mogelijkheid om ongepaste invloed uit te oefenen op de democratie, de grondrechten, de samenleving en de economie. De platforms bepalen vaak toekomstige innovaties of de keuze van consumenten en fungeren als zogenaamde poortwachters tussen bedrijven en internetgebruikers.

Om dit gebrek aan evenwicht aan te pakken werkt de EU aan een verbetering van de huidige regels voor digitale diensten door de invoering van de wet inzake digitale markten (Digital Markets, Act, DMA) en de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA), die één reeks regels zullen creëren die van toepassing zijn in de hele EU.

> 10.000 Aantal onlineplatforms dat in de EU actief is. Meer dan 90 % hiervan zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Deel dit citaat:

Lees meer over wat de EU doet om de digitale transformatie vorm te geven.

Regulering van de praktijken: van “big tech”: wet inzake digitale markten (DMA)

Het doel van deze verordening is te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle digitale bedrijven, ongeacht hun omvang. De DMA zal duidelijke regels vaststellen voor grote platforms - een lijst van wat wel en wat niet mag - om te voorkomen dat zij oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten. Bedoeld is onder andere de praktijk om diensten en producten die worden aangeboden door de poortwachter zelf, hoger te rangschikken dan soortgelijke diensten of producten die worden aangeboden door op diens platform aanwezige derden, of de praktijk om gebruikers niet de mogelijkheid te bieden vooraf geïnstalleerde software of apps te de-installeren.

De interoperabiliteit tussen platformen voor berichtgeving zal verbeteren - gebruikers van kleine of grote platformen zullen berichten en documenten kunnen delen, of videogesprekken kunnen voeren tussen verschillende apps voor berichten.

De regels moeten innovatie, groei en het concurrentievermogen stimuleren en zullen kleinere en startende ondernemingen helpen om te concurreren met zeer grote spelers.

Vandaag is duidelijk dat de mededingingsregels alleen niet volstaan om alle problemen aan te pakken waarmee we te maken krijgen door het optreden van technologiegiganten en hun vermogen om de regels te bepalen door middel van oneerlijke handelspraktijken. De wet inzake digitale markten zal deze praktijken onmogelijk maken en een sterk signaal afgeven aan alle consumenten en bedrijven in de eengemaakte markt: de regels worden bepaald door de medewetgevers, niet door particuliere ondernemingen!

Andreas Schwab (EVP, Duitsland)

Vooraanstaand Europarlementslid wat de wet inzake digitale diensten betreft

Deel dit citaat:

De DMA zal ook de criteria bepalen voor het aanmerken van grote onlineplatforms als poortwachters en zal de Europese Commissie de bevoegdheid geven om marktonderzoeken uit te voeren, zodat de verplichtingen van poortwachters indien nodig kunnen worden geactualiseerd en slecht gedrag kan worden bestraft.

Een veiligere digitale ruimte: wet inzake digitale diensten

De wet inzake digitale diensten is gericht op het creëren van een veiligere digitale ruimte voor digitale gebruikers en bedrijven, door het beschermen van de grondrechten online. Tot de belangrijkste punten van zorg die door deze wet worden aangepakt, behoren de handel in en uitwisseling van illegale goederen, diensten en inhoud online en algoritmische systemen die de verspreiding van desinformatie versterken.

De toenemende invloed van de onlineomgeving in ons leven is niet louter positief: algoritmen vormen een uitdaging voor onze democratieën door het verspreiden van haat en verdeeldheid, techgiganten zetten ons gelijk speelveld op de helling en onlinemarktplaatsen brengen onze normen inzake consumentenbescherming en onze productveiligheid in gevaar. Dit moet ophouden. Daarom bouwen we een nieuw kader, zodat wat offline illegaal is, ook online illegaal is.

Christel Schaldemose (S&D, Denemarken)

Vooraanstaand Europarlementslid wat de wet inzake digitale diensten betreft

Deel dit citaat:

De DSA zal mensen meer controle geven over wat zij online te zien krijgen: gebruikers betere informatie krijgen over de redenen waarom zij specifieke inhoud aanbevolen krijgen en ze zullen een optie kunnen kiezen waarbij geen profilering wordt toegepast. Gerichte reclame voor minderjarigen wordt verboden en het gebruik van gevoelige gegevens, zoals seksuele geaardheid, godsdienst of etnische afkomst, wordt niet toegestaan.

De nieuwe regels zullen ook helpen om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en illegale inhoud. De DSA zal een aanzienlijke verbetering opleveren met betrekking tot de verwijdering van illegale inhoud, door ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De wet zal ook helpen schadelijke inhoud aan te pakken (die, net als politieke of gezondheidsgerelateerde desinformatie, niet illegaal hoeft te zijn) en betere regels invoeren voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

De DSA zal ook regels bevatten om ervoor te zorgen dat online verkochte producten veilig zijn en voldoen aan de strengste normen die in de EU zijn vastgesteld. Gebruikers zullen beter op de hoogte zijn van de echte verkopers van producten die zij online kopen.

Volgende stappen

Op 24 maart bereikten het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over de Digital Markets Act (DMA). Op 23 april was er een voorlopig akkoord over de Digitale Services Act (DSA). Beide moeten formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad.

Lees meer over hoe de EU de digitale wereld vormgeeft:

Persberichten

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20211209STO19124