EU komt bij WTO op tegen Russische uitvoerbeperkingen voor hout

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 20 januari 2022.

Vandaag heeft de EU bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een verzoek ingediend om overleg met Rusland over de door dat land opgelegde uitvoerbeperkingen voor houtproducten. De uitvoerbeperkingen bestaan uit aanzienlijk hogere uitvoerrechten op bepaalde houtproducten en een drastische vermindering van het aantal grensposten waarlangs houtproducten mogen worden uitgevoerd.

De Russische beperkingen zijn zeer nadelig voor de houtverwerkende industrie van de EU, die rekent op de uitvoer uit Rusland, en leiden tot aanzienlijke onzekerheid op de mondiale houtmarkt. Sinds Moskou deze maatregelen in oktober 2020 aankondigde, heeft de EU herhaaldelijk contact gehad met Rusland, maar zonder succes. De maatregelen zijn in januari 2022 van kracht geworden.

De EU komt met name op tegen

  • de verhoging van de uitvoerrechten op bepaalde houtproducten:

In het kader van de WTO heeft Rusland zich ertoe verbonden op bepaalde uitvoerhoeveelheden ten hoogste 13 % of 15 % uitvoerrechten te heffen. Door deze tariefcontingenten in te trekken, heft Rusland nu veel hogere uitvoerrechten van 80 %, waardoor het zijn verplichtingen uit hoofde van het WTO-recht niet nakomt.

  • de vermindering van het aantal grensposten voor de Russische uitvoer van houtproducten naar de EU:

Rusland heeft het aantal grensposten voor de uitvoer van hout naar de EU teruggebracht van meer dan 30 naar slechts één (Luttya in Finland). Door het gebruik van bestaande grensposten die de betrokken uitvoer technisch kunnen afhandelen te weigeren, schendt Rusland een WTO-beginsel dat dergelijke beperkingen verbiedt.

Volgende stappen

Het geschillenbeslechtingsoverleg dat de EU heeft aangevraagd, is de eerste stap in de geschillenbeslechtingsprocedure van de WTO.

Als dit overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU de WTO verzoeken een panel op te richten dat hierover uitspraak doet.

Meer informatie

WTO-geschillenbeslechting in een notendop