Minister Bruins Slot formuleert zes speerpunten voor verbeteren democratische rechtsstaat

woensdag 26 januari 2022

DEN HAAG (PDC i) - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot i, geeft in een brief aan de Tweede Kamer zes aandachtspunten aan voor het verbeteren van de democratische rechtsstaat. Zij vormen de hoofdlijnen van het beleid van de nieuwe minister op dit gebied.

Dit initiatief van de Bruins Slot is een reactie op het dalende vertrouwen in de democratische instituties van Nederland en zorgen over de efficiëntie en integriteit van de Rijksoverheid. Alhoewel Nederland nog altijd goed scoort op internationale ranglijsten wat betreft deze parameters, is het dalende vertrouwen een reden om actie te ondernemen, aldus Bruins Slot.

Aandacht zal worden besteed aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen tussen democratische publieke instituties. De uitkomsten van verschillende staatscommissies zullen worden meegenomen in voorstellen om de positie van de burger ten opzichte van de overheid te verbeteren.

Daarnaast is het versterken van de uitvoerende taak van de overheid een prominent onderwerp. Dit moet worden gerealiseerd door stabiele financiering van medeoverheden, regionale overheden te versterken, en de digitale slagkracht van de AIVD te vergroten.

Bron: Rijksoverheid.nl, brief minister BZK