Creatief Europa: Commissie ondersteunt audiovisuele industrie met eerste oproepen tot het indienen van voorstellen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 3 februari 2022.

De Commissie heeft de eerste drie oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het kader van Creatief Europa MEDIA 2022, een programma waarvoor dit jaar in totaal 226 miljoen euro aan EU-financiering beschikbaar is. Het is de bedoeling bij te dragen tot het herstel van de audiovisuele industrie en het verbeteren van haar concurrentievermogen, zowel binnen Europa als wereldwijd. In de komende weken en maanden zullen meer oproepen worden gepubliceerd.

Thierry Breton i, commissaris voor Interne Markt: "In 2022 zullen we onze steun aan de zwaar door de coronacrisis getroffen culturele en creatieve sectoren van Europa opvoeren. Vandaag kondigen we het eerste van een lange reeks financieringsmogelijkheden aan om deze cruciale sector zowel bij als na zijn herstel te steunen. Creatief Europa zal investeren in innovatie op het gebied van digitale technologieën en nieuwe soorten inhoud, van hoogwaardige tv-series tot virtuele realiteit."

Het MEDIA-programma Creatief Europa heeft zich aangepast aan de uitdagingen en kansen die voortvloeien uit de ontwikkelingen op de audiovisuele markten. Dit jaar heeft het drie nieuwe oproepen tot het indienen van voorstellen gedaan voor: de ontwikkeling van videogames en immersieve inhoud, netwerken van Europese festivals en MEDIA 360°, die zijn toegesneden op de ondersteuning van bestaande industrieën, nieuwe talenten en markten en de bevordering van de samenwerking tussen verschillende sectoren.

Naast deze eerste oproepen, die goed zijn voor een bedrag van 41 miljoen euro aan mogelijkheden in het kader van MEDIA, is vandaag ook een oproep voor mediageletterdheid gepubliceerd in het kader van het sectoroverschrijdende onderdeel van het programma, dat goed is voor 2,4 miljoen euro aan EU-middelen. Verschillende andere oproepen in het kader van de drie onderdelen van het programma Creatief Europa zullen worden gepubliceerd op het financierings- en aanbestedingsportaal van de Commissie.

Het buget voor Creatief Europa 2022 bedraagt 385,6 miljoen euro, 30% meer dan in 2021.

Achtergrond

Het programma Creatief Europa bestaat sinds 2021 uit drie onderdelen: het onderdeel MEDIA biedt steun voor de audiovisuele sector, het onderdeel Cultuur bestrijkt alle andere gebieden van de culturele en creatieve sectoren en het derde onderdeel biedt mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerking. In het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 is aan dit programma een ongekend bedrag van 2,2 miljard euro toegewezen, dat daarmee het grootste EU-financieringsprogramma ooit voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector is geworden.

Het programma Creatief Europa is ook volledig afgestemd op het actieplan voor Europese democratie en het in december 2020 aangenomen actieplan voor de media en de audiovisuele sector. Het programma ondersteunt mediavrijheid, pluralisme en mediageletterdheid, zoals aangekondigd in het actieplan voor Europese democratie, en de inspanningen van het actieplan voor de media en de audiovisuele sector ter ondersteuning van het herstel en de transformatie van de media en de audiovisuele sector voortzetten.

Voor vragen, hulp in verband met het programma en samenwerking met organisaties in andere landen zijn in elk deelnemend land Creatief Europa-desks opgezet.

Meer informatie

Programma Creatief Europa

Werkprogramma Creatief Europa 2022

Actieplan voor Europese democratie

Actieplan voor de media en de audiovisuele sector

Creatief Europa - MEDIA

Creatief Europa - Sectoroverschrijdend onderdeel

Creatief Europa - Onderdeel cultuur

Vragen en assistentie: Creatief Europa-desks