PvdA en D66 dienen wetsvoorstel in voor vervroegd stemmen

woensdag 2 maart 2022

DEN HAAG (PDC i) - Joost Sneller (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) hebben een wetsvoorstel ingediend die de mogelijkheid om vervroegd te kunnen stemmen vast onderdeel maakt van het stemproces. Ook stellen zij voor om het aantal volmachten per persoon te verminderen van twee naar één volmacht per persoon.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 was er al de mogelijkheid om vervroegd te stemmen bij een stembureau, vanwege de coronacrisis. Bepaalde stemlokalen werden twee dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag geopend, met name voor kwetsbare kiezers.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, leidt dit tot een wijziging van de Kieswet. In november en december is het voorstel al in internetconsultatie geweest. Het voorstel wordt nu verder voorbereid in de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer