Tijdelijke onderzoekscommissie Pegasus (PEGA)

Deze onderzoekscommissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar vermeende schendingen van EU-wetgeving door het gebruik van Pegasus en soortgelijke spionagesoftware door onder andere Hongarije en Polen. De commissie gaat zich richten op bestaande nationale wetten over surveillance op burgers, en of Pegasus-spyware gebruikt is voor politieke doeleinden tegen bijvoorbeeld journalisten, politici en advocaten.

De commissie is opgericht in 2022 en is opgericht voor een periode van twaalf maanden. De eerste bijeenkomst van de commissie was op 19 april 2022. Het Europees Parlement kan besluiten om die termijn te verlengen.

De commissie telt 38 leden. Jeroen Lenaers (CDA) is de voorzitter van deze commissie.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich vooral bezig met de vermeende schendingen van Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens door het gebruik van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware. Specifiek gaat het om vermeende schendingen van het Handvest van de grondrechten i en Europese wetgeving met betrekking tot persoonlijke data en de bescherming van privacy.

Om deze vragen goed te beantwoorden zal de commissie informatie verzamelen en analyseren over het gebruik en de werking van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware door de lidstaten. Ook zal de commissie vaststellen of de autoriteiten van de lidstaten spyware hebben gebruikt voor politieke of economische doeleinden om onder andere journalisten, politici en advocaten te bespioneren.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

3.

Meer informatie