EP-leden eisen een betere bescherming van de EU-begroting tegen ‘oligarchen’

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 24 maart 2022.

De EU heeft strengere maatregelen nodig om de begroting te beschermen tegen misbruik van lidstaten met oligarchische structuren, volgens een rapport dat het Parlement heeft goedgekeurd.

Volgens een verslag van de commissie begrotingscontrole (CONT) is het niveau van oligarchische structuren ongeëvenaard. In het verslag staat ook in welke landen dit een bezorgdheid is. Nu de Commissie het begrotingspakket voor 2021-2027 beheert, met een ongekende €1.800 miljard om het herstel van de Covid-9-pandemie en andere beleidsdomeinen te steunen, moet er op EU-niveau streng toezicht zijn over het gebruik van de financiering, zegt het verslag.

Het CONT-verslag omschrijft een oligarchie als een politieke elite die publieke financiering van de EU gebruikt voor hun particuliere belangen. Ze gebruiken regelmatig zakenlui om in hun naam te handelen in structuren waar de echte begunstigden verschuild zijn. Oligarchische systemen worden vaak gekoppeld aan wijdverspreide corruptie, een strenge controle over de media (vaak om te voorkomen dat criminele activiteiten blootgelegd worden) en een gebrek aan een onafhankelijk juridisch systeem.

“Het doel van dit verslag is om ervoor te zorgen dat EU-subsidies - het geld van onze belastingbetalers - niet in de handen van oligarchen terecht komt,” zei rapporteur Petri Sarvamaa (EVP, Finland). “In het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility) en mogelijke nieuwe instrumenten, is het duidelijk dat deze kwestie niet actueler kan zijn.”

Betalingen beschermen

Sarvamaa zei dat het hoog tijd is om een eind te maken aan oligarchische structuren met banden tussen politici, administratie en andere spelers. Hij vraagt de Commissie naar een explicietere definitie van “professionele belangenconflicten”- zodat ook lobbywerk en het draaideur-fenomeen erin op genomen worden.

Terwijl het werk van het EU-antifraudebureau, OLAF, de openbare aanklager EPPO en Europol van “onschatbare waarde” is om financiële misdaad aan te pakken, zijn deze volgens het rapport chronisch onderbemand, en hebben ze te weinig financiële middelen. Het verslag spoort de Raad daarom aan om deze agentschappen van meer middelen voor personeel te voorzien.

“Het belangrijkste is dat de Commissie eindelijk alle middelen begint te gebruiken die het beschikbaar heeft om misbruik van EU-financiering te voorkomen,” zei Sarvamaa. Deze omvatten uitstel van betalingstermijnen, opschorting van betalingen, financiële correcties of de uitsluiting van uitgaven met EU-financiering.

Het zou voor de EU ook voordelig zijn om één datamining- en score instrument voor risico’s te gebruiken om gegevens te analyseren van zij de rechtstreeks of onrechtstreeks genieten van de EU-begroting. Niet-gevoelige gegevens kunnen openbaar gemaakt worden voor meer toezicht en vertrouwen in EU-financiering.

Het Parlement zal op woensdag in Brussel het verslag van Sarvamaa bespreken en er de volgende dag over stemmen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20220317STO25731