Nederlandse mediaorganisaties willen rechterlijk oordeel over EU-blokkade Russische zenders

vrijdag 27 mei 2022

DEN HAAG (PDC i) - Een coalitie van providers en internet- en persvrijheidsorganisaties wil dat de Europese Rechter oordeelt over de EU-breed opgelegde blokkade van diverse Russische staatskanalen. De coalitie heeft hiervoor een verzoekschrift ingediend bij het Europese Hof van Justitie i.

De organisaties stellen dat het besluit om deze zenders te censureren is genomen zonder daarbij recht te doen aan de informatievrijheid, terwijl dit een fundament is voor de democratie. De coalitie is van mening dat er overhaast is gekozen voor onmiddelijke censuur. Zo vragen ze zich af of er vooraf wel een onafhankelijke en zorgvuldige toetsing heeft plaatsgevonden en of de censuurmaatregelen daarom wel gerechtvaardigd zijn.

Het verzoekschrift van de coaltie is erop gericht om de toegang tot alle informatie binnen de Europese Unie overeind te houden. De organisaties zijn van mening dat de maatregel het recht op informatie van alle burgers en de vrije pers beperkt en dat zo'n besluit niet zonder een rechterlijke toetsing mag worden genomen.

Bron: Nederlandse Vereniging van Journalisten