Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel 35729 - Opneming correctief referendum in Grondwet (tweede poging, tweede lezing)

dinsdag 31 mei 2022

De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2022 wetsvoorstel 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing) behandeld.