Achtergrond: Acht fracties verlangen dat Baudet zich aan de integriteitsregels houdt, wat nu?

woensdag 22 juni 2022
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - Door acht fracties in de Tweede Kamer is een klacht ingediend tegen FVD-voorman Thierry Baudet i. Hij weigert, ondanks een berisping en een aanwijzing, nevenfuncties en neveninkomsten op te nemen in een verplicht register.

De klacht van VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt kan ertoe leiden dat Baudet voor minimaal een maand wordt geschorst als Kamerlid (hij mag dan overigens wel meestemmen).

De klacht van de partijen is ingediend bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Dit onafhankelijke college, bestaande uit drie leden, is ingesteld in 2021 en behandelt klachten over de naleving van de gedragscode voor Tweede Kamerleden i. Deze leden van het college worden door de Kamer op voordracht van het Presidium benoemd.

Dit college had eerder, na een klacht van een burger, al vastgesteld dat Baudet bestuurslid is van twee aan FVD gelieerde organisaties en daaruit ook inkomsten heeft en dat hij dat niet meldt. Baudet vindt dat Kamerleden moeten kunnen bijverdienen en andere banen moet kunnen hebben. Dat is echter strijdig met de door de Tweede Kamer vastgestelde integriteitsregels.

Het College van onderzoek integriteit zal nu beoordelen of deze klacht in behandeling kan worden genomen. Mocht dit het geval zijn dan kan het college na het behandelen van de klacht aanbevelingen doen: onder meer over het mogelijk opleggen van een sanctie die kan bestaan uit een aanwijzing, berisping of schorsing.

In het geval van Baudet heeft hij al een berisping een aanwijzing gehad. Nu hij nog steeds weigert melding van zijn nevenfuncties en neveninkomsten te doen kan hij geschorst worden. De Kamer zal hier de na aanbeveling van het College uiteindelijk zelf over beslissen.

Bronnen: RTL Nieuws, NOS, Tweede Kamer

Lees ook

column Prof. Bert van den Braak: Een berisping, een aanwijzing, en nu?