Tijdelijke commissie Corona geïnstalleerd

donderdag 7 juli 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Tijdelijke commissie Corona i is gisteren geïnstalleerd tijdens de Constituerende vergadering. De commissie maakt een onderzoeksvoorstel voor de opzet van een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen, het beleid, de keuzes, en maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland.

De commissie heeft de volgende leden:

 

Vorige maand stemde de Kamer in met het voorstel om de Tijdelijke commissie Corona in te stellen. Hierom was gevraagd in de motie-De Vries c.s., waarin staat dat een parlementaire enquête naar gebeurtenissen in de coronacrisis wenselijk is. De Tweede Kamer nam deze motie in november 2021 aan.

In de opdracht aan de tijdelijke commissie zijn suggesties gedaan welke thema’s onderzocht kunnen worden. Bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de Kamer, de verhouding tussen Kamer en kabinet, de inrichting van de crisisorganisatie, de rol van de Tweede Kamer, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen maatregelen tijdens corona. De commissie denkt over zes maanden klaar te zijn met de opdracht. Hierna kan de parlementaire enquête echt van start.

Bron: Tweede Kamer