Adviescommissie gaat werking van artikel 57 onderzoeken

maandag 29 augustus 2022

DEN HAAG (PDC i) - Minister Hanke Bruins-Slot i van BZK i heeft op vrijdag 26 augustus een concept instellingsregeling voor een commissie inzake artikel 57 van de Grondwet i aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Artikel 57 gaat over de onverenigbaarheid van het Kamerlidmaatschap met andere functies, zoals minister of staatssecretaris.

De commissie moet de werking van artikel 57 en de daarmee samenhangende vragen rondom ontslag en benoeming analyseren en adviseren over een verduidelijking of vernieuwing van dit artikel. Daarnaast moet de commissie adviseren over een regeling voor de tijdelijke vervanging van Tweede en Eerste Kamerleden die tevens bewindspersoon zijn in een demissionair kabinet. De aanleiding hiervoor was de aanstelling van enkele Tweede Kamerleden als demissionair bewindspersoon in het demissionaire kabinet Rutte-III i.

Medio februari van dit jaar kondigde Bruins Slot de commissie al aan. Beide Kamers hebben nu ongeveer een maand om de conceptregeling te beoordelen, eind oktober biedt de minister deze aan de ministerraad aan.

Bron: Tweede Kamer