Integriteitscommissie Tweede Kamer schrapt schorsings­procedure tegen Thierry Baudet

maandag 12 september 2022

DEN HAAG (PDC i) - Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet i wordt niet geschorst door de integriteitscommissie van de Tweede Kamer. Dat heeft de commissie, dat formeel het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer heet, bekendgemaakt. Het College acht zichzelf niet bevoegd om de schorsing op te leggen.

Sinds 1 april 2021 is het mogelijk om klachten in te dienen over vermeende schendingen van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door Kamerleden. Iedereen kan dergelijke klachten indienen, maar het College beoordeelt bijvoorbeeld geen klachten over politieke uitingen, strafbare feiten of over gedrag dat voor 1 april 2021 heeft plaatsgevonden.

De procedure voor een mogelijke schorsing van Baudet was in gang gezet door een klacht van acht politieke partijen. Die dienden de klacht in omdat Baudet weigert zijn nevenfuncties als bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media bv op te geven. Volgens de gedragscode voor Kamerleden moet een Kamerlid aan de registratieverplichtingen die het ambt hem oplegt voldoen, vanwege de transparantie van activiteiten van Kamerleden. Baudet is echter van mening dat zijn functies niets te maken hebben met zijn werk in de Kamer en daarom niet opgegeven hoeven te worden.

Al in maart werd Baudet berispt en gesommeerd zijn nevenfuncties op te geven. Omdat hij dit alsnog weigerde dienden de partijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Groenlinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt in juni de klacht in. Nu oordeelt het College dus dat het zichzelf niet bevoegd acht om die schorsing op te leggen. Formeel moet de Kamer de schorsing zelf opleggen, maar moet daarvoor dan wel een aanbeveling krijgen van het College en een voorstel van het Presidium. Nu het College deze aanbeveling naar eigen zeggen niet kan geven, is de vraag of het überhaupt mogelijk is om een schorsing op te leggen aan een Kamerlid.

Bron: NOS, RTL Nieuws