Uitbreiding artikel 1 Grondwet aangenomen

dinsdag 17 januari 2023

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel i van D66, GroenLinks en PvdA om handicap en seksuele gerichtheid op te nemen als non-discriminatiegronden in artikel 1 i van de Grondwet.

Het voorstel kreeg steun van 56 Kamerleden. Vijftien Kamerleden stemden tegen (PVV, FVD, SGP, Fractie-Nanninga en Fractie-Frentrop). Er was een tweederde­meerderheid nodig in de tweede lezing om dit voorstel tot wijziging van de Grondwet aan te nemen. Zowel in de Eerste en Tweede Kamer is dit gelukt.

Het debat in de Eerste Kamer vond op 20 december 2022 al plaats. De stemming werd toen verplaatst naar vandaag omdat Eerste Kamerlid Van Hattem i (PVV) om hoofdelijke stemming i verzocht.

Ook de motie van Eerste Kamerlid Kox i (SP) werd aangenomen. Dit betekent dat aan de Staatscommissie discriminatie en racisme zal worden voorgelegd of het wenselijk is om te schuiven in de formulering van artikel 1 zodat het algemeen verbod vóór de specifieke non-discriminatiegronden komt te staan.

Bron: Eerste Kamer