Achtergrond: combinatie Kamerlid en raads- of Statenlid vooral ter rechterzijde

maandag 23 januari 2023

Volt-leider Laurens Dassen i bepleit een verbod op het combineren van het lidmaatschap van raad of Staten met de Tweede Kamer.

Er zijn tegenwoordig niet veel Tweede - of Eerste Kamerleden die dat lidmaatschap met die functies combineren. Die afname is een ontwikkeling die reeds lang gaande was, want er is een tijd geweest dat deze combinatie vaker voorkwam. Het zijn vaak vertegenwoordiger van relatief jonge partijen die vertegenwoordigende functies combineren. Hun potentieel aan (betrouwbare) kandidaten is wat kleiner dan van traditionele partijen.

In de Tweede Kamer is Gideon van Meijeren i (FVD) de enige die naast Tweede Kamerlid ook raadslid (in Den Haag) en Statenlid (van Zuid-Holland) is. Onder de Eerste Kamerleden komt die combinatie voor bij Annabel Nanninga i (Fractie-Nanninga), die in Amsterdam in de raad en in Noord-Holland in de Staten zit. Haar collega Alexander van Hattem i (PVV) is tevens raadslid in 's-Hertogenbosch en Statenlid in Noord-Brabant.

Het enige Tweede Kamerlid dat die functie ook combineert met de gemeenteraad (van Tilburg) is Hans Smolders i (Groep-Van Haga). Zijn collega's Ralf Dekker i en Simone Kerseboom i (FVD) zijn tevens Statenlid in respectievelijk Noord-Holland en Limburg. Tunahan Kuzu i (DENK), die in 2022 raadslid in

Rotterdam werd, heeft die functie inmiddels beïndigd.

Onder de Eerste Kamerleden zijn enkele Statenleden, namelijk Jeroen de Vries i (Fractie-Otten), Bob van Pareren i, Loek van Wely i en Toine Beukering i (Fractie-Nanninga), alsmede Ilse Bezaan i (PVV). Lennart van der Linden i (Fractie-Nanninga) is sinds 2022 wethouder in Barendrecht.

Combinaties van raadslid en Statenlid kwamen tot de jaren tachtig van de vorige eeuw nog geregeld voor, maar steeds meer partijen vonden dat ongewenst en stonden het nog bij uitzondering toe. Zo combineerde Jos van Rey i (VVD) enige tijd het raadslidmaatschap in Roermond met zijn Kamerlidmaatschap en zijn partijgenoot Ruud Luchtenveld i deed dit als raadslid in Amersfoort.