Wet in Staatsblad: 36200 III - Vaststelling begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en CTIVD 2023

donderdag 2 februari 2023

Het wetsvoortstel 36200 III - Vaststelling begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.