Wet in Staatsblad: 36250 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Najaarsnota)

woensdag 8 februari 2023

Het wetsvoortstel 36250 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Najaarsnota) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.