Brief regering; Beleidsreactie NLA Rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

donderdag 16 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36200 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 is een brief ondergebracht.