Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over het Tijdelijk Noodfonds Energie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

woensdag 22 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36200 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage