Analyse stemgedrag: wie zijn de meest 'Rusland­vriendelijke' Euro­parlementariërs?

vrijdag 3 maart 2023

DEN HAAG (PDC i) - Aan de hand van openbare gegevens over het stemgedrag van Europarlementariërs heeft de Russische oppositiekrant Novaja Gazeta geanalyseerd welke parlementsleden het meest 'Ruslandvriendelijk' stemmen. Hierbij is gekeken naar 22 resoluties die direct te maken hebben met Russische mensenrechten­schendingen, de oorlog in Oekraïne of tegen Rusland gerichte sancties. De resoluties beslaan de periode 2019-2022.

Wanneer gekeken wordt naar deze resoluties en hoe parlementariërs erover gestemd hebben, valt één Nederlandse naam op. Marcel de Graaff i (Forum voor Democratie i, voorheen Partij voor de Vrijheid i) staat op plek 20 van 'pro-Poetin parlementariërs'. In het artikel, gepubliceerd door EUobserver, komt verder naar voren dat De Graaff over het algemeen radicaal stemt, ook over andere onderwerpen dan de Russische agressie.

EUobserver i merkt op dat er naar meer aspecten gekeken kan worden dan slechts de voor- en tegenstemmen. Zo zijn bepaalde Europarlementariërs opvallend vaak afwezig bij debatten over Rusland, afwezig tijdens het stemmen, onthouden zij zich van stemmen of weigeren zij deel te nemen aan de stemming.

Bron: EUobserver