Kabinet "zeer kritisch" op Brusselse visserijplannen

dinsdag 18 april 2023

DEN HAAG (PDC i) - In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i Piet Adema i dat het kabinet “zeer kritisch” is op de Europese plannen over bodemverstorende visserij. In februari 2023 kondigde de Europese Commissie i aan de bodemverstorende visserij te willen verbieden in Natura 2000-gebieden.

De Commissie wil dat de lidstaten landelijke maatregelen doorvoeren om de bodemvisserij tegen maart 2024 te beperken. Tegen 2030 moet er een volledig verbod zijn op de bodemvisserij in beschermde gebieden. Met deze plannen wil de Commissie voorkomen dat er onvoldoende garnalen zijn voor de vogels en vissen en dat er meer vissoorten terugkomen in zee.

Volgens Adema is er een gebrek aan nuance in het gepresenteerde plan. Er zou geen rekening worden gehouden met de verschillen tussen de visserijtechnieken. Veel Nederlandse visbedrijven vissen in het beschermde gebied en zijn bodemvisserijen. De nieuwe plannen zouden volgens Adema geen rekening houden met de sociaaleconomische gevolgen voor deze bedrijven en de kustgemeenschappen. Adema stelt dat bijvoorbeeld de garnalenvisserij zo dreigt te verdwijnen.

Niet alleen Nederland spreekt zich kritisch uit over de plannen van de Commissie. België, Frankrijk, Spanje en Duitsland deden dit eerder ook al. Adema zegt dat hij blijft zoeken naar medestanders bij de lidstaten om samen een signaal af te geven richting Brussel.

Bron: Trouw