Europa Vandaag: wat doen de Europese lidstaten tegen omvallende banken?

dinsdag 16 mei 2023

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
eurobiljetten

Geen geld, geen Zwitsers

De ministers van Financiën van de eurolanden i blijven nog een dagje in Brussel, want traditiegetrouw vindt vandaag, op de dag na de Eurogroep, de Raad Economische en Financiele Zaken i plaats. Hen wacht vandaag wederom een volle agenda.

Zo zal de Europese Commissie i haar voorstellen voor de herziening van het banken­crisis­beheer presenteren. Dat thema staat weer hoog op de agenda sinds de onrust rondom de Zwiterse bank Credit Suisse i. Die bank dreigde in te storten, terwijl in Amerika een reeks andere banken geen stand wist te houden.

Vervolgens wordt de balans opgemaakt van de economische en financiële gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne, met bijzondere aandacht voor douanegerelateerde kwesties. Dat thema sluit aan bij het voorstel van de Commissie voor het elfde sanctiepakket, waarin sancties worden opgelegd aan derde landen die toestaan dat verboden goederen alsnog in Rusland belanden.

Tot slot staat ook een update over de uitvoering van het Europees Herstelfonds op het programma en worden de minister bijgepraat over de verschillende internationale bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.


 
Pen op wit papier

Hoe staat het ervoor met de persvrijheid in de EU?

Vandaag is het de tweede dag van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport i. Waar gisteren de thema's jeugdzaken en sport aan bod kwamen, is het vandaag tijd voor cultuur en onderwijs.

De ministers beginnen de dag met een gesprek over bedreigde en ontheemde kunstenaars. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat door de recente ontwikkelingen in Oekraïne, Rusland, Iran en China. Het Zweedse voorzitterschap presenteert daarna een voortgangs­verslag over het voorstel voor een Europese mediawet. Dat voorstel presenteerde de Commissie in september 2022 en moet beschermen tegen politieke inmenging in redactionele beslissingen en surveillance van journalisten.

Later vandaag zullen de ministers van Onderwijs naar verwachting een resolutie goedkeuren over de oprichting van een Europese Onderwijs­ruimte in uiterlijk 2025. Voor het relatief terughoudende Europese onderwijsbeleid zou dit een nauwere samenwerking tussen de lidstaten betekenen. Onderdeel hiervan zou de wederzijdse erkenning van onderwijs- en opleidings­kwalificaties zijn. Deze kwalificaties staan vandaag ook als apart onderwerp op de agenda.


En verder...

gaat de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken vandaag in debat met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra i over de Raad Buitenlandse Zaken i van 22 mei.

is Rutte vandaag en morgen in IJsland voor een bijeenkomst van de Raad van Europa i. Dit is het mensenrechtenorgaan dat geen onderdeel is van de Europese Unie i en niet verward mag worden met de Raad van de Europese Unie.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

15 & 16 mei

Raad van de Europese Unie

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

16 mei

Raad van de Europese Unie

Raad Econonomische en Financiële Zaken