Twee gewijzigde moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 33400 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013

vrijdag 20 oktober 2023

Bij wetsvoorstel 33400 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013 zijn twee gewijzigde moties ondergebracht.