Nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd: bijna de helft nieuwkomers, aantal bewindslieden in Kamer

woensdag 6 december 2023

DEN HAAG (PDC i) - De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Alle 150 Tweede Kamerleden werden beëdigd, Roelien Kamminga i (VVD i), eerste ondervoorzitter in de vorige periode, als eerste. Daarna trad zij als voorzitter op tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Tweede Kamer. Bijna de helft van de leden komt voor het eerst in de Tweede Kamer. Van de 67 nieuwkomers komt het grootste deel van PVV, die 23 nieuwkomers in de fractie verwelkomt.

43 leden beginnen pas aan een tweede periode als Kamerlid sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dertien leden die vóór 2021 al in de Kamer zaten keren terug als Kamerlid. Daaronder zijn enkele bewindslieden van het demissionaire kabinet-Rutte IV, zoals Dilan Yesilgöz i (VVD) en Rob Jetten i (D66), die beiden als fractievoorzitter in de Tweede Kamer komen. Daarnaast komen ministers Christianne van der Wal i en Mariëlle Paul i (beiden VVD) en de staatssecretarissen Eric van der Burg i, Aukje de Vries i (allebei VVD) en Hans Vijlbrief i (D66) in de Tweede Kamer. Ook enkele leden van NSC, zoals Nicolien van Vroonhoven i en Eddy van Hijum i, zaten eerder in de Tweede Kamer voor CDA en keren nu terug.

Man/vrouw-verhouding

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden is mannelijk: er komen 87 mannen in de Tweede Kamer tegenover 59 vrouwen. Er is één openlijk non-binair lid (bij de PvdD). Bij PVV is de verdeling man-vrouw het opvallendst, waar van de 37 Kamerleden slechts 7 vrouw zijn. De fracties GroenLinks-PvdA, VVD, BBB en PvdD tellen meer vrouwelijke Kamerleden dan mannelijke. FVD, DENK en SGP hebben uitsluitend mannelijke Kamerleden. Het aantal vrouwelijke afgevaardigden blijft hetzelfde in vergelijking met de vorige Tweede Kamer.

Leeftijdsverdeling

De helft van de Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar oud. Habtamu de Hoop i (GroenLinks-PvdA) is met 25 jaar het jongste Kamerlid en Raymond de Roon i (PVV) is met 69 jaar het oudste lid.

Migratie-achtergrond

Hoewel PVV als grootste partij geen Kamerleden met een migratie-achtergrond heeft, komt het aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond op 23 personen, omgerekend 16%. In 2021 waren dat er 21 (14% van het aantal leden). Tien van de 23 zijn Kamerleden van GroenLinks-PvdA. Alle Kamerleden van DENK (3) hebben een migratie-achtergrond. BBB telt met fractievoorzitter Caroline van der Plas i één lid met een migratie-achtergrond.

Opleidingsniveau

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft een academische opleiding afgerond (102 leden). 14 leden behaalden een middelbaar diploma, zoals fractievoorzitters Dilan Yesilgöz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Esther Ouwehand i (PvdD). Eén Kamerlid van PVV haalde enkel een diploma basisonderwijs.

Woonprovincie

Opvallend is dat de regio beter vertegenwoordigd is in de nieuwe Tweede Kamer: het aantal gekozenen uit Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland is respectievelijk dertien, twaalf en tien, uit Drenthe, Zeeland en Flevoland komen telkens drie leden. Terwijl in 2021 nog 70% van de leden uit de Randstad (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) kwam, is dat nu gedaald naar 56%.

Sectorervaring

Hoewel de opkomst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 een ander beeld leek aan te kondigen, hebben slechts drie leden uit de nieuwe Tweede Kamer een agrarische achtergrond. De sector bedrijfsleven scoort met 43 procent juist opvallend hoog.

Gisteren namen 80 vertrekkende Kamerleden afscheid.

Bron: Gegevens biografisch archief PDC