Besluitpunt "36458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de / Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 4B
 

Zaak:

 

Zaak:

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Sociale / Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 maart 2024 / Nota naar aanleiding van het verslag - 36458-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.