Besluitpunt "36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de / Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 5Ab
 

Zaak:

 

Voorstel:

Indien de commissie dit wetsvoorstel niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Ter bespreking of de commissie dit wetsvoorstel gereed acht voor plenaire behandeling.