Besluitpunt "36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de / Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 5C
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 

1.

Nederlandse dossiers