Besluitpunt "Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 9b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid van 20 maart 2024.

 

1.

Nederlandse dossiers