Besluitpunt "Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 10b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 2 april 2024.

Noot:

  • Met ontvangst van deze kabinetsreactie wordt voorgesteld het kennisthema Menselijke maat af te ronden.
 

1.

Nederlandse dossiers