Besluitpunt "Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 11b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Inburgering en integratie van 27 maart 2024.

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister voor

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 

1.

Nederlandse dossiers