Besluitpunt "Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 12a
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

 

1.

Nederlandse dossiers