Besluitpunt "Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 12b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 2 april 2024.

DiZa

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 

1.

Nederlandse dossiers