Besluitpunt "Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 14b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Volgcommissie(s):

EU

 

1.

Nederlandse dossiers